Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Радни односи

  • Индивидуална права и одговорности из радног односа
  • Унутрашњи општи и појединачни акти везани за радне односе и заштиту на раду
  • Запошљавање страних држављана
  • Рад без заснивања радног односа
  • Престанак радног односа
  • Отпуштање и социјални планови
  • Синдикати и колективни уговори
  • Доприноси за обавезно социјално осигурање
  • Штрајкови
  • Радни спорови