Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Преговори и закључење уговора

  • Структурирање и саветовање аквизиција
  • Куповина и продаја средстава
  • Аукцијске и друге продаје
  • Израда правне експертизе
  • Писма о намерама
  • Преговори и израда докумената потребних за закључење конкретног посла, као и пратеће документације
  • Припрема, израда и регистрација средстава извршења, уговора о поверљивости и сл.
  • Давање правних савета за минимизирање ризика наплате потраживања у току пословања и спровођења различитих облика трансакција