Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Правна анализа (Due Diligence)

  • Спровођење свеобухватне правне експертизе − припрема података за правну експертизу, израда извештаја уз детаљан опис ризика
  • Анализа усклађености различитих уговорних и финансијских послова, односно планова, са позитивно правним, али и некада важећим правним прописима
  • Процена могућности примене одређене законске одредбе на чињеничне околности
  • Тумачења законских одредби, посебно у случају нејасног правног прописа
  • Анализа законитости аката
  • Евалуација перспективе испитивања случаја од стране судова и арбитраже судова