Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Некретнине

 • Правни савети за пројекте развоја некретнина
 • Израда схема финансирања и имплементације пројектима некретнина развоја
 • Правна експертиза конкретних некретнина и њихово прибављање и отуђења
 • Оцена правних ризика који се тичу непокретности или њеног стицања
 • Савети за смањење ризика
 • Разрада уговорних и финансијских планова
 • Пуна правна подршка великих инвестиционих пројеката
 • Израда различитих правних аката везаних за непокретности (закуп, хипотеке, управљања имовином, продаја и куповина и сл.)
 • Заступање интереса клијената пред државним органима, укључујући и питање добијања дозвола и сл.
 • Заступање интереса клијената пред судовима
 • Регистрација и заштита права везаних за непокретности