Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Компанијско и привредно право

  • Oснивање, реорганизација и ликвидација правних лица, холдинга и представништва
  • Оснивање правних лица са иностраним елементима
  • Реорганизација и структурирање предузећа
  • Имплементација стандарда корпоративног управљања
  • Правна подршка у вези са свакодневним активностима
  • Приватизација
  • Правни савети у вези са свим питањима везаним за запошљавање, као и запошљавање страних држављана
  • Решавање корпоративних спорова
  • Стечај и ликвидација