Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Интелектуална својина и ауторско право

  • Поступак заштите жигова у Републици Србији
  • Поступак међународне заштите жигова
  • Кривично гоњење и грађанскоправна заштита код повреда права патената и жига
  • Услуге одржавања ауторских правa
  • Управљање робне марке портфолија
  • Лиценце, дистрибуција и споразуми у вези са спонзорством
  • Уговори о франшизи
  • Пренос ауторских права