Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Приватизација

  • Саветовање о процедури приватизације
  • Заступање пред Агенцијом за приватизацију
  • Правна експертиза (Due Diligence) процедура и учешће у преговарању
  • Праћење и правна помоћ при испуњавању уговорених ставки
  • Савети и заступање у случају раскида уговора