Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Oбласт игара на срећу

Адвокатска канцеларија се бави правном регулативом у области игара на срећу дуже од 10 година.

Учествовали смо у поступцима за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу и одобрења за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације, као и у поступку испитивања испуњености информатичких карактеристика опрема за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације пред овлашћеном лабораторијом.

Свакодневно пратимо правну регулативу у овој области као и свим повезаним прописима.